Зээлийн гэрээний нөхцөл өөрчлөх хүсэлт

Иргэн миний Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банкнаас авсан зээлийн эргэн төлөлтөд коронавирус (Covid-19)-ийн хорио цээрийн хязгаарлалтаас шалтгаан санхүүгийн бэрхшээл учирсан тул зээлийн гэрээний нөхцөлд өөрчлөлт оруулах хүсэлт гаргаж байна.
Зээл авсан салбар
Овог/нэр
Peгистр
Утас
Зээл авах үеийн сарын орлого
Одоогийн байдлаарх сарын орлого
Зээлийн хугацааг сунгах эсэх
Зээлийн хугацааг сунгах сар
Үндсэн төлбөрийг хойшлуулах
Үндсэн төлбөрийг хойшлуулах сар
Бусад шалтгаан

Санамж:

  •  Мэдээллийг бөглөн хүсэлтээ ирүүлснээр бид таны хүсэлтийг хүлээн авч судлан, эргэн холбогдох болно.
  •  Та зээл анх авсан салбартаа өөрийн биеэр очиж гэрээний нэмэлт өөрчлөлт байгуулснаар зээлийн нөхцөлд өөрчлөлт орох болно.